Přihlášený uživatel Odhlásit sezení Přilásit sezení Upozornění
Novinky v aplikaci
Přihlášený uživatel Probíhající aukce

Registrace nového Zájemce

Uživatel (oprávněná osoba Zájemce)
 
 
 
 
 
Při registraci uživatele je třeba, abyste explicitně vyjádřili svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů v informačním systému Elektronických aukcí dříví Lesy ČR, s.p.
Budete-li později chtít svůj souhlas odvolat, sdělíte tento požadavek mailem provozovateli systému a Váš účet bude bez další archivace vymazán.
Rovněž je třeba, abyste jako Oprávněná osoba Zájemce explicitně vyjádřili svůj Souhlas se Smlouvou o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích dříví.
Zájemce (subjekt uzavírající Smlouvu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrace nového Zájemce

Probíhá registrace…

Právě probíhající a naplánované aukce

SEŘADIT ZOBRAZENÉ AUKCE

Registrační smlouva

Uživatelská dokumentace

Odkazy

Obchodní podmínky LČR

Kupní smlouvy LČR

Obchodní podmínky VLS

Kupní smlouvy VLS

Výuková videa přehrávánístahování

Novinky v aplikaci

20.04.2018

Vážení obchodní partneři, 

z důvodu státních svátků mimořádně přesouváme aukční dny z úterků 1.5.2018 a 8.5.2018 na středy 2.5.2018 a 9.5.2018. Ve dnech 1.5. 2018 a 8.5. 2018 aukční den neproběhne!  

Děkujeme za pochopení , 

Lesy České republiky s. p.


 

14.12.2017

Vážení obchodní partneři,

z důvodu vánočních svátků mimořádně přesouváme aukční den z úterý 26.12.2017 na čtvrtek 28.12.2017. Dne 26.12.2017 aukční den neproběhne!

Děkujeme za pochopení  a přejeme příjemné prožití vánočních svátků.

 

Lesy České republiky s. p.


 

4.12.2017

Úprava soutěžních časů vybraných Lesních správ u aukcí sestupných a sestupných s možností navýšení ceny

Vážení obchodní partneři,

z důvodu nerovnoměrného rozložení soutěžních časů v rámci jednotlivých regionů byly upraveny soutěžní časy (termín začátku a termín plánovaného konce aukce) aukcí sestupných a sestupných s možností navýšení ceny u těchto čtyř Lesních správ:

 

LS

Nový soutěžní čas

Původní soutěžní čas

Jablunkov

1000 - 1030 (5. Kolo)

930 - 1000 (4. Kolo)

Jeseník

830 - 900 (2. Kolo)

1000 - 1030 (5. Kolo)

Ostrava

1130 -1200 (8. Kolo)

1200 -1230 (9. Kolo)

Vsetín

1230 - 1300 (10. Kolo)

1130 - 1200 (8. Kolo)

 

Výše uvedené změny jsou platné od soutěžního dne, který se uskuteční 12. 12. 2017 (včetně)! Pro aukční den konaný 5. 12. 2017 platí původní rozvrh soutěžních časů.

Aktuálně platný harmonogram aukcí nastojato si můžete zobrazit a stáhnout kliknutím na tento odkaz - https://lesycr.cz.

Děkujeme za pochopení.

 

Lesy České republiky s.p.


23.11.2017

Vážení obchodní partneři,

Spouštíme novou verzi portálu Elektronické aukce dříví Lesy ČR na adrese https://lesycr.vars.cz/aukce.

Stávající přihlašovací údaje Vám zůstávají v platnosti, avšak všem doporučujeme provést změnu hesla.

Vzhledem ke změnám v podmínkách účasti v aukcích, je nutné znovu vyjádřit souhlas s podmínkami. Proto byl všem registrovaným zájemcům odebrán již dříve vyjádřený souhlas a bude nutné nové udělení souhlasu.

Pokud nebude udělen souhlas všech oprávněných osob, nebude umožněna účast na nově vyhlášených aukcích. Nové aukce budou poprvé vyhlášeny 29.11.2017 v 16.00.

V případě problémů s udělením souhlasu napište na adresu lesycr@helpdesk.vars.cz  nebo kontaktujte pracovníky podpory na tel. +420 730 571 348 (8:00-16:00) .

Za tým přípravy nového aukčního portálu předem děkujeme za součinnost z vaší strany a věříme, že vše proběhne bez zásadních problémů.

 

Lesy České republiky, s.p.

VARS BRNO a.s.


 

Podporované webové prohlížeče a zařízení

Aplikace Elektronické aukce dříví Lesy ČR, s.p. umožňuje práci v desktopových prohlížečích podporujících standard HTML5. Zjednodušeně je možno říci, že v prohlížečích vydaných v průběhu roku 2013 a později.

Plnou podporu zaručujeme u prohlížečů Internet Explorer verze 9 a vyšší, Chrome 24 a vyšší, Firefox 24 a vyšší. Aplikace by měla být ovladatelná i prohlížečem Internet Explorer verze 8.

Tabletové verze prohlížečů prozatím neumožňují některé funkce, například rolování v seznamu (iPad, Android apod.). Na mobilních zařízeních (telefonech) aplikaci vůbec nespouštějte.

S případnými souvisejícími problémy kontaktujte hotline.

20.04.2018

Vážení obchodní partneři, 

z důvodu státních svátků mimořádně přesouváme aukční dny z úterků 1.5.2018 a 8.5.2018 na středy 2.5.2018 a 9.5.2018. Ve dnech 1.5. 2018 a 8.5. 2018 aukční den neproběhne!  

Děkujeme za pochopení , 

Lesy České republiky s. p.


 

14.12.2017

Vážení obchodní partneři,

z důvodu vánočních svátků mimořádně přesouváme aukční den z úterý 26.12.2017 na čtvrtek 28.12.2017. Dne 26.12.2017 aukční den neproběhne!

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků,

Lesy České republiky s. p.


 

4.12.2017

Úprava soutěžních časů vybraných Lesních správ u aukcí sestupných a sestupných s možností navýšení ceny

Vážení obchodní partneři,

z důvodu nerovnoměrného rozložení soutěžních časů v rámci jednotlivých regionů byly upraveny soutěžní časy (termín začátku a termín plánovaného konce aukce) aukcí sestupných a sestupných s možností navýšení ceny u těchto čtyř Lesních správ:

 

LS

Nový soutěžní čas

Původní soutěžní čas

Jablunkov

1000 - 1030 (5. Kolo)

930 - 1000 (4. Kolo)

Jeseník

830 - 900 (2. Kolo)

1000 - 1030 (5. Kolo)

Ostrava

1130 -1200 (8. Kolo)

1200 -1230 (9. Kolo)

Vsetín

1230 - 1300 (10. Kolo)

1130 - 1200 (8. Kolo)

 

Výše uvedené změny jsou platné od soutěžního dne, který se uskuteční 12. 12. 2017 (včetně)! Pro aukční den konaný 5. 12. 2017 platí původní rozvrh soutěžních časů.

Aktuálně platný harmonogram aukcí nastojato si můžete zobrazit a stáhnout kliknutím na tento odkaz - https://lesycr.cz.

Děkujeme za pochopení.

 

Lesy České republiky s.p.


 

23.11.2017

Vážení obchodní partneři,

Spouštíme novou verzi portálu Elektronické aukce dříví Lesy ČR na adrese https://lesycr.vars.cz/aukce.

Stávající přihlašovací údaje Vám zůstávají v platnosti, avšak všem doporučujeme provést změnu hesla.

Vzhledem ke změnám v podmínkách účasti v aukcích, je nutné znovu vyjádřit souhlas s podmínkami. Proto byl všem registrovaným zájemcům odebrán již dříve vyjádřený souhlas a bude nutné nové udělení souhlasu.

Pokud nebude udělen souhlas všech oprávněných osob, nebude umožněna účast na nově vyhlášených aukcích. Nové aukce budou poprvé vyhlášeny 29.11.2017 v 16.00.

V případě problémů s udělením souhlasu napište na adresu lesycr@helpdesk.vars.cz  nebo kontaktujte pracovníky podpory na tel. +420 730 571 348 (8:00-16:00) .

Za tým přípravy nového aukčního portálu předem děkujeme za součinnost z vaší strany a věříme, že vše proběhne bez zásadních problémů.

 

Lesy České republiky, s.p.

VARS BRNO a.s.


 

Důležitá informace pro správný průběh aukcí

Nečekejte na poslední sekundy aukce a přihazujte kdykoliv.

Vzestupné aukce

Jakmile podáte nabídku v posledních minutách vzestupné aukce, aukce se automaticky prodlužuje o pět minut. Je zcela zbytečné, abyste si podání nabídky přichystali na poslední sekundy těchto pěti minut, protože ostatní účastníci budou mít opět dalších pět minut na to, aby vás přehodili svou nabídkou.
Váš příhoz pak bude bez rizika, že nabídka nepřijde dostatečně rychle do systému a aukce mezitím skončí.

Sestupné aukce s navýšením

Jakmile se již přehazujete v sestupné aukci s navýšením, aukce se automaticky prodlužuje o dvě minuty. Opět je zcela zbytečné, abyste navyšovali v posledních sekundách těchto dvou minut, protože ostatní účastníci budou mít opět své dvě minuty na to, aby nabídku dále navýšili.

Zobrazované časy

Zobrazované časy, obzvláště "do konce aukce zbývá 7 sekund", jsou jen orientační a mohou se v závislosti na rychlosti vašeho připojení lišit o jednu, dvě i několik sekund! Čas na vašem počítači není rozhodující, vždy rozhoduje pouze jediný čas, čas systému. Ve skutečnosti už může být pozdě, nepřipravte se díky tomu o podání nabídky...

 

Upozornění pro uživatele účastnící se aukcí pod více účty

Aplikace Elektronické aukce dříví Lesy ČR, s.p. umožňuje účast uživatele v elektronických aukcích. Podobně jako v jiných aplikacích (e-mail, e-shop apod.), i zde se jako uživatel aplikace chápe osoba do aplikace tzv. přihlášená.

V jednom prohlížeči (například Internet Explorer) může být v jednom okamžiku do aplikace přihlášen pouze jediný uživatel.

Přesto někteří z vás mají zřízeno více účtů a pod různými uživateli se účastní aukcí za více Zájemců. To ale v jediném prohlížeči není možné. Pokud byste se v jiné záložce prohlížeče nebo v jiném jeho okně přihlásili jako jiný uživatel, i původní již přihlášené okno se přehlásí na účet tohoto druhého uživatele.

Abyste mohli pracovat v takovémto režimu z jediného počítače, můžete použít například dva prohlížeče. V jednom z prohlížečů (například Internet Explorer) spustíte aplikaci a přihlásíte se jako první uživatel. V druhém z prohlížečů (například Google Chrome) spustíte aplikaci a přihlásíte se jako druhý uživatel.

Pokud jsou vaše nároky ještě vyšší a potřebujete z jednoho počítače pracovat pod více než dvěma uživateli, použijte navíc i tzv. anonymní režimy prohlížečů. Ve dvou prohlížečích tak mohou být k aplikaci přihlášeni celkem čtyři různí uživatelé. Aplikace si pamatuje svá nastavení pouze u běžných sezení, anonymní okna neuchovávají naposled přihlášeného uživatele ani nastavení.

Internet Explorer: Procházení se službou InPrivate

Google Chrome: Nové anonymní okno

S případnými souvisejícími problémy kontaktujte hotline.

Telefonická podpora (hotline)

Operátor provozovatele
Operátor Lesy České republiky, s.p.
V případě nedostupnosti použijte e-mail

Kontaktní informace

Vypisovatel
Provozovatel, technická podpora uživatelů
 
Elektronické aukce dříví